นักสืบ Spy2U ทำไมต้องเลือกบริการของเรา

นักสืบ และทีมงานนักสืบspy2u

• มีประสบการณ์สูง ผ่านงานสืบสวนมากมาย มีลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน
• ใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการสืบสวนที่ทันสมัย
• รักษาความลับ มีนโยบายไม่เปิดเผลข้อมูลลูกค้าหากไม่ได้รับอนุญาต
• ราคาไม่แพง โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายของงานประเภทนี้จะไม่มีราคาที่ตายตัวแน่นอน ทางทีมงานพิจารณาจากสิ่งที่ท่านต้องการเป็นหลัก

นักสืบ การว่าจ้างนักสืบ และค่าบริการนักสืบ

 1. ตกลงเรื่องรายละเอียดของงาน ความต้องการของลูกค้าและค่าบริการ
 2. บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าดำเนินการก่อนเริ่มงาน ตามอัตราที่ตกลงกัน
 3. บริษัทจะจัดทำหนังสือสัญญาว่าจ้างนักสืบ หนังสือมอบอำนาจ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้เกี่ยวข้องลงนาม
 4. บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้กับผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะ หากพบข้อขัดข้องอันอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้จะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที
 5. เมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ว่าจ้างชำระเงินในส่วนที่เหลือ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ได้ชำระเงินค่าบริการสืบฯ เต็มจำนวน จากนั้นจะส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง

ค่าบริการ

 1. สืบตามหมายจับ เริ่มต้นที่ 25,000 บาท
 2. สืบข้อมูลออนไลน์ พิสูจน์ทราบผู้ใช้ใน Social Network เริ่มต้นที่ 5,000 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายกรณีพบว่าต้องออกรวบรวมข้อมูลต่างจังหวัด จะมีค่าใช้จ่ายจำพวกค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ซึ่งทางบริษัทจำเป็นต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังตาราง
คิดตามระยะทาง ค่าใช่จ่าย (บาท)
ระยาทางไม่เกิน 300 กม. 3,500
ระยาทาง 300 – 500 กม. 4,500
ระยาทางเกินกว่า 500 กม. 6,000

นักสืบ

นักสืบ

               นักสืบ เป็นผู้สอดแนม มักทำงานร่วมกับตำรวจหรือส่วนบุคคลอื่น ๆ ในภาษาอังกฤษอาจเรียกชื่ออื่นได้อีกว่า Private investigators (P.I. หรือ “private eyes”) ในอีกนัยหนึ่งนักสืบมักมีบทบาทในนวนิยายต่าง ๆ เป็นผู้ไขคดีฆาตกรรมและคดีต่างๆ มากมาย

นักสืบออนไลน์

สืบประวัติบุคคล

 นักสืบออนไลน์ หมายถึง การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ  ตลอดทั้งวิธีการจัดการผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้มา เช่น  facebook, Line, Instargram,Sociai ต่างๆ,  การส่งข้อมูลทาง e-mail เป็นต้น  ซึ่งมีขั้นตอนปฎิบัติการสืบค้นข้อมูล ดังนี้

1. การสืบค้น  ( Searching )

1.1 การเตรียมคีย์เวิร์ด ( Preparing  your  keywords ) ค

ตัวอย่างการเตรียมคีย์เวิร์ด เพื่อคัดเลือกวรรณกรรมที่เป็นงานวิจัยหลายประเภท

1.2 การใช้เครื่องหมายช่วยในการสืบค้น ( Wildcards ) ได้แก่

1.3 การสร้างเงือนไขเพื่อการสืบค้นโดยใช้ตัวเชื่อม  ( Operators )

1.4 วิธีการสืบค้น  ( Search  Methods )

Basic  search  ค้นทุกเขตข้อมูล ผลลัพธ์การสืบค้นจะมีปริมาณมากและกว้าง

Advanced  search  เลือกกำหนดเขตข้อมูลได้สร้างเงื่อนไขที่ซับซ้อนได้ดี ปริมาณผลการสืบค้นไม่มากและแคบกว่า  Basic  search

2. การคัดกรองผลการสืบค้น  ( Refining  your  search  result  )

การคัดกรองผลการสืบค้นหรือจำกัดผลการสืบค้นให้แคบลง โดยใช้วิธีการสืบค้นขั้นสูง (Advanced search) ด้วยการเลือกกำหนดเขตข้อมูล หรือ สร้างเงือนไขการค้นตามต้องการ ได้แก่

– การเพิ่มคีย์เวิร์ด  ( Adding  more  keywords )

– การเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ ( Choosing  your  subjects )

3. การวิเคราะห์ผลการสืบค้น  ( Analyse    results )

4. การจัดการผลลัพธ์การสืบค้น  ( Manage  your  results )

สืบพฤติกรรมบุคคล

dark-secrets-1237263

สืบก่อนแต่ง ( Pre matrimonial Inquiry )

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการแต่งงานคือจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตใหม่ ดังนั้นคู่ชีวิตของคุณจะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคุณ คุณควรใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการเลือกคนพิเศษ ปัจจุบันหลายท่านพบรักผ่านออนไลน์หรือเพียงเพราะโซเชียล  ดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณจะต้องค้นพบบางสิ่งก่อน เพื่อที่คุณจะได้รู้รายละเอียดทั้งหมดหรือบางส่วนที่คุณยังไม่รู้ เพื่อที่คุณจะได้สร้างครอบครัวอันแสนสวยต่อไปได้  การวางแผนครอบครัวและฐานะการเงินของคนที่คุณ  การวางแผนที่จะแต่งงานกับคนพิเศษจะต้องมั่นใจที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียใจในอนาคต  เราเป็นทีมงานระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์  ในชั้นความลับและความถูกต้อง ดังนั้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงชีวิตแต่งงานที่ไม่มีความสุข   ข้อมูลจากเราจะทำให้ท่านได้ตัดสินใจก่อนที่จะเป็นเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวในอนาคต

การตรวจสอบประวัติรายละเอียดได้แก่:

 1. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว
 2. ตรวจสอบประวัติทะเบียนประวัติอาชญากรรม ยาเสพติด อื่นๆ
 3. พื้นฐานครอบครัว วงศ์เครือญาติ
 4. สถานะทางการเงิน
 5. การตรวจสอบการทำงาน
 6. การตรวจสอบการศึกษา
 7. สถานะทางสังคม
 8. ตรวจสอบทะเบียนสมรสซ้อน หรือเคยสมรส

ทีมงานเราจะดำเนินงานด้วยความลับสูงสุดและเรามั่นใจว่าจะไม่ทำให้บุคคลที่สามถูกตรวจสอบใดๆ อย่างแน่นอน และเราจะไม่รายงานข้อมูลเท็จเด็ดขาด

 

การสืบพฤติกรรมคู่สมรส(นอกใจ)/หลอกลวง

เป็นเรื่องจริงในชีวิตคู่สมรสปัจจุบันที่ความสัมพันธ์ของคุณ ได้พบกับการกระทำบางสิ่งบางอย่างของคู่ชีวิตของคุณ ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบกับชีวิตคุณอย่างแน่นอน  มันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องสืบข้อเท็จจริงบางอย่างและตรวจสอบหลักฐานให้มากที่สุดเท่าที่จำเป็นและเป็นไปได้ เพื่อในระยะยาวคุณจะได้อยู่อย่างมีความสุขสงบทั้งทางกายและจิตใจ และจะล้างข้อสงสัยของคุณ

การสืบพฤติกรรมคู่สมรส คือ การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแต่งงาน ได้แก่ การตรวจสอบการโพสต์ทางโซเชียลของคู่สมรส(นอกใจ) เกี่ยวกับกิจกรรมคู่สมรสของคุณ เช่น ตั้งแต่เมื่อคู่สมรส เขา/เธอ จะออกจากบ้านซึ่ง เขา/เธอ  สถานที่ทำงาน การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆของเขา/เธอ  ซึ่งทีมงานเราจะให้รายละเอียดทั้งรูปภาพนิ่งและบันทึกวิดีโอ  เพื่อใช้ตรวจสอบพบข้อเท็จจริงและนำความเป็นจริงที่อ้างอิงด้วยภาพที่ชัดเจนให้คุณ  ซึ่งจะช่วยคุณมากขึ้นในการใช้ความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสม

 

การสืบพฤติกรรมบุตรหลานและดูแลคุ้มครองเด็ก

เป็นเรื่องจริงที่คุณมีบุตรหลานที่ห่วงใย เติมโตในสังคมที่ก้าวล้ำอย่างรวดเร็ว การสืบเสาะพฤติกรรม เป็นหูเป็นตาให้คุณ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าบุตรหลานของคุณไปโรงเรียน ไปเรียนพิเศษ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย แน่นอนเรามีทีมมืออาชีพที่เข้าใจคุณและมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบดูแลเด็กเพื่อให้สามารถที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนที่จะสายเกินแก้ไข  เราสามารถทำให้คุณสามารถเฝ้าดูแลเด็กๆ กิจกรรมต่างๆ อยู่ในสายตาด้วยความเป็นห่วงบุตรหลานไม่ให้สุ่มเสี่ยงต่อยาเสพติดหรือมั่วสุมสุ่มเสี่ยงการกระทำผิดกฏหมาย

 

การตรวจสอบวัยรุ่น กลุ่มเพื่อน แฟน

การสืบสวนข้อมูลกลุ่มเพื่อนๆ ของบุตรหลานของท่าน แฟน เพื่อนรัก   ทีมงานของเรามีประสบการณ์ในงานนักสืบในการติดตามเด็กของคุณ และรายงานนิสัยที่ไม่ดีใดๆ หรือเพื่อนที่ไม่ดีใดๆ ที่คิดว่าผู้ปกครองเห็นว่าไม่ดี และเราจะใช้ความระมัดระวังในการสืบอย่างมาก และเราตระหนักถึงวิธีการที่ไม่ดีต่างๆ ที่เด็กๆ อาจเลือกปฏิบัติในช่วงวัยรุ่นของพวกเขา  ซึ่งเราจะนำข้อมูลส่งมอบให้ท่านเพื่อป้องกันวางแผนชีวิตของบุตรหลานของคุณในอนาคต

สืบเฟสบุ๊ค

นักสืบ Facebook

นักสืบ Facebook หมายถึง นักสืบที่สืบพฤติกรรมการใช้ Facebook เฝ้ามองพฤติกรรมว่าเป้าหมาย มีพฤติกรรมอย่างไร มีความเชื่อมโยงกับผู้หนึ่งผู้ใด มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับผู้ใด ตลอดจนกระทั่งสามารถสืบสวนได้ว่าผู้ใดที่เป็นผู้ใช้ Facebook ตัวจริง เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน ประกอบข้อกฎหมาย ในการดำเนินคดีต่อไป

 

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบเฟสบุค

1. facebook.com จะไม่อนุญาตให้บุคคลใด เข้าไปเช็คข้อมูลว่าเฟสบุคนี้ log in อยู่ที่ใด(เจ้าของเท่านั้นจะเห็นเพียงแค่ตำแหน่งคร่าวๆ เท่านั้น) หากไม่มีแชร์โลเคชั่นด้วยตัวผู้ใช้งานเอง และไม่แสดงไอพีแอดเดรส
2. ตำรวจสามารถเชคไอพี เฟสบุค ได้จากการร้องขอไปยัง facebook.com ซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศ ตามกฏหมายต่างประเทศ (ข้อเท็จจริง ทำไม่ได้
ครับเคสธรรมดาแบบเราๆ ทั่วไป ยกเว้นกรณีพิเศษระดับชาติจริงๆ เท่านั้นมั้ง)
3. คนไหนคิดว่า ตำรวจ ทนาย นักสืบ จะหาไอพีให้คุณได้ และบอกว่าอยู่ที่ไหน ใช้งานอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ นั้นน้อยคนนักที่ทำแบบนี้ได้ครับ เพราะต้องมี เครื่องมือ(โปรแกรมเชคไอพี) และอำนาจตามกฏหมาย ซึ่งเครื่องมือ เชื่อว่ายังพอหาจ้างสืบได้ แต่ถ้าอำนาจตามกฏหมายนี่ก็คงต้องเป็นคดีแจ้งความแล้วเท่านั้น ถึงจะรู้ว่าไอพีที่ได้มานั้น ใช้งานอยู่ที่ตั้งแห่งหนใด
วิธีการคือ เฟสบุคเป้าหมาย(ยัง active อยู่)–>โปรแกรมสืบหาไอพี–>ได้ไอพีแอดเดรส–>ส่งหลักฐานให้ตำรวจ–>ตรวจสอบไปยัง ISP–>ได้ตำแหน่งที่ตั้งการใช้งาน

tags:  วิธีแอบดูแชทเฟส  วิธีแอบดูแชทไลน์  วิธีเช็ค ข้อความ เฟสบุ๊ค ที่ลบไปแล้ว วิธี-แฮก-รหัส-เฟส-บุ๊ค-ง่ายๆ วิธีเข้าเฟสคนอื่น โดยไม่มีรหัส  เข้ารหัสเฟสคนอื่น  วิธีดูรหัสเฟสแฟน โปรแกรม เช็ค เฟส บุ๊ค

spy2u11นักสืบ Line หมายถึง นักสืบที่สืบพฤติกรรมการใช้ Line เฝ้ามองพฤติกรรมว่าเป้าหมาย มีพฤติกรรมอย่างไร มีความเชื่อมโยงกับผู้หนึ่งผู้ใด มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับผู้ใด ตลอดจนกระทั่งสามารถสืบสวนได้ว่าผู้ใดที่เป็นผู้ใช้ Line ตัวจริง เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน ประกอบข้อกฎหมาย ในการดำเนินคดีต่อไป.

 

tags:  รับจ้างแฮกไลน์  รับแฮกไลน์   program hack line  แฮกไลน์ด้วยเบอร์โทร  hack line password วิธีดูไลน์ที่ลบไปแล้ว

นักสืบ E-mail

นักสืบ E-mail หมายถึง นักสืบที่สืบพฤติกรรมการใช้ E-mail เฝ้ามองพฤติกรรมว่าเป้าหมาย มีพฤติกรรมอย่างไร มีความเชื่อมโยงกับผู้หนึ่งผู้ใด มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับผู้ใด ตลอดจนกระทั่งสามารถสืบสวนได้ว่าผู้ใดที่เป็นผู้ใช้ Email ตัวจริง เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน ประกอบข้อกฎหมาย ในการดำเนินคดีต่อไป..

เฝ้าระวังติดตาม

stockvault-security-video-camera132806

เทคนิคการเฝ้าระวังติดตาม

เราเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและติดตามบุคคล โดยใช้เทคโนโลยี IP track  และ GPS Map เพื่อติดตามอุปกรณ์มือถือหรือยานพาหนะแบบเรียลทามท์  บริการการเฝ้าระวังของเราจะช่วยให้คุณระบุตำแหน่งบุคคลที่อยู่กับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่แบบ 24 / 7 หรือการเฝ้าระวังสามารถดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ (ไม่กี่ชั่วโมง) หรือระยะเวลานาน (หลายวันหรือหลายสัปดาห์) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความต้องการของคุณ

นักสืบเอกชนที่มีทักษะสูงของเราจะดำเนินการเป็นไปตามความต้องการของคุณ   โดยสุขุมรอบคอบมากที่สุด เพื่อให้คุณมีหลักฐานแสดงกับคู่สมรสของคุณ มีการหลอกลวงหรือไม่ อย่างไร

นักสืบของเราสามารถดำเนินการเฝ้าระวัง เก็บหลักฐานเท่าที่จำเป็นและจะหายตัวไปโดยไม่เป็นที่สังเกต ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการป้องกันตัวตนของเราและเพื่อรักษาความลับความปลอดภัยของคุณ   รายงานสามารถใช้ยืนยันได้ด้วยพยานหลักฐานในลักษณะรูปภาพและวีดีโอเท่าที่จำเป็น  เรามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือค่าใช้จ่ายโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อีกตามความต้องการของคุณ

สืบจับหมายจับ

stockvault-crime-scene-investigation108842

นักสืบ ตามหมายจับ หมายถึง นักสืบหาบุคคล ตามหมายจับที่หนีกลบดานภายในประเทศ เทคนิคการสืบสวนติดตามจับกุมคนร้าย ทีมงานนักสืบชำนาญการสืบสวนทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยังคงใช้ กลเม็ดเด็ดพรายที่ถูกถ่ายทอดจากอดีตนักสืบฝีมือดีรุ่นเก๋ากึ๊ก มีการตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ หรือระบบการเงิน คนร้ายแต่ละคนมักจะไม่พักอาศัยอยู่ตามภูมิลำเนา บ้านอยู่จังหวัดหนึ่ง ตัวอาจจะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งก็ได้ การที่จะเอากำลังตำรวจวิ่งไปตามจับนั้น มันก็เป็นภาระเปลืองงบประมาณกับบางคดีที่คนอื่นอาจมองว่าเป็นคดีเล็กๆ เช่นลักทรัพย์ พรากผู้เยาว์ ฯลฯ แต่สำหรับทีมงานของเรามีวิธีการตามจับพวกคนร้ายประเภทนี้ ซึ่งมีกลยุทธอยู่หลายวิธีด้วยกัน เพราะได้รับรู้วิธีนี้มาจากการอบรมหลักสูตรสืบสวนของ FBI และ CIA ทั้งการสะกดรอยจาก RCMP และหลักสูตรการค้นหาพยานหลักฐานจาก AFP นอกจากนี้ทีมงานของเรายังมีความชำนาญการหาข้อมูลทางออนไลน์และเทคโนโลยีเป็นพิเศษ ที่ทีมงานนักสืบอื่นๆ ไม่มี 

สถิติคนหายในประเทศไทยนับว่ามากจนน่ากลัว มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่แปลกก็คือคนโตๆรู้ประสาแล้วก็ยังหาย หลงทางกลับบ้านไม่ถูกหรือไง การติดตามต้องตั้งประเด็นก่อนเสมอว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุใด ถ้าเป็นเด็กเล็กบางทีพ่อแม่เลิกกันตกลงแบ่งลูกไม่ได้ก็หาวิธีฉกเอาไป สืบตามประเด็นที่สงสัยจนชัดเจนแล้วไม่ใช่คราวนี้ก็ต้องเหวี่ยงแหหากันไปทั่ว สาวๆ หายก็ต้องตั้งประเด็นชู้สาวไว้ก่อน คนใกล้ชิดที่พอจะรู้เบาะแส เรื่องคนหายมีมานานแล้วปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่เรื่อย